Friday, April 26, 2013

MENENTANG KEZALIMAN (PENCABULAN HAK HARTA) DAN MEMBELA HAK ADALAH PERKARA UTAMA 1) Jangan mengambil pendirian cederung kepada orang zalim:
"Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang berlaku zalim*,maka (kalau kamu berlaku demikian), api neraka akan membakar kamu, sedang kamu tidak ada sebarang penolong pun yang lain dari Allah. Kemudian (dengan sebab kecenderungan kamu itu), kamu tidak mendapat pertolongan" (Surah Huud 11:113)

*Tafsir Pimpinan al-Rahman: Iaitu janganlah kamu wahai orang Islam bersahabat, atau bekerjasama, atau bersubahat atau pun menyetujui perbuatan orang yang melakukan kezaliman dalam segala bentuknya; lebih-lebih lagi orang yang menjadi musuh Islam dan umat Islam.

Sofwah al-Tafasir: Jangan cenderung kepada pemerintah yang zalim dan selain mereka yang fasiq dan jahat, maka kamu akan terkena siksaan neraka jahannam.

Kata Imam al-Baidhawi: Cenderung bererti sedikit kecondongan, iaitu janganlah cenderung sedikitpun kepada mereka, maka kamu akan dikenakan siksaan neraka.

2) ALLAH SWT istihar perang terhadap orang beriman yangzalim memakan harta orang:
[278] Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dantinggalkanlah (jangan menuntut lagi) saki baki riba (yang masih ada pada orangyang berhutang) itu, jika benar kamu orang-orang yang beriman.
[279] Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan (perintah mengenailarangan riba itu), maka ketahuilah kamu: akan adanya peperangan dari Allah danRasulNya. [Surah al-Baqarah 2: 278-279]

3) Orang yang zalim termasuk dalam kalangan orang yangmemusuhi kekasih Allah. Sesiapa sahaja yang memusuhi kekasih Allah, maka Allah istihar perang terhadapnya:
Daripada Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda “Sesungguhnya Allah s.w.t. berfirman: Sesiapa yang memusuhi kekasih-Ku (iaitu orang yang beriman dan bertaqwa: Surah Yunus ayat 62-63) maka Aku isytiharkan perang terhadapnya…” (Riwayat al-Bukhari)

4) Tiada kehormatan terhadap orang yang zalim:
Sabda Rasulullah SAW: "Penundaan oleh orang yang mampu membayar hutang menghalalkan dia dipermalukan dan dihukum." (Riwayat Abu Daud danal-Nasa'i)

5) Pencabulan hak harta tidak wajar dibiarkan walaupun sedikit:
Dari Said bin Zaid r.a. katanya : "Rasulullah s.a.w. bersabda :"Sesiapa yang mengambil tanah orang lain sejengkal dengan cara yang zalim(tidak sah), maka akan dikalungkan oleh Allah di hari kiamat dengan tujuh lapisbumi." (Hadis sahih riwayat Muslim)

Oleh yang demikian, apabila sudah terbukti jelas dan nyata, seseorang melakukan kezaliman, maka menjadi kewajipan umat Islam untukmembela dan memperjuangkan hak. Keutamaan mestilah diberikan dalam usahamenentang kezaliman dan membela hak.

Sebarang usaha yang membantutkan keutamaan tersebutmestilah dihentikan. Alasan dan dakwaan yang tidak berasas dan memberi peluang kepada penzalim untuk terus untuk berkuasa dan menindas adalah tertolak.

Sebagai contoh, syak dan waham bahawa golongan tertentu akan membunuh dan merampas harta umat Islam, jadi kita tidak boleh membuat pakatan dengan mereka. Sedangkan dakwaan tersebut menyebabkan pemerintah yang sememangnya telah terbukti zalim dan menyeleweng terusberkuasa.

Hakikatnya, orang yang berpegang dengan syak danwaham itulah yang lebih bermasalah daripada masalah yang ia bimbangkan dengan syak dan wahamnya akan berlaku:

توقع المصيبة مصيبة أكبر منها
Maksudnya:Jika anda terlalu takut kepada musibah, maka bermakna anda sedangberada dalam musibah yang lebih besar.

Justeru, perkara yang diragui (syak) tidak diiktiraf dalam syariat, maka lebih-lebih lagilah waham (sangkaan kosong). Dan suatu yang thabit atau zahir tidak boleh ditangguhkan dengan sebab suatusangkaan:

لا عبرة بالتوهم
Maksudnya:Tiada sebarang pengiktibaran dengan syak dan waham.


Sunday, May 20, 2012

SIAPAKAH PEMIMPIN YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DITENTANG?

SIAPAKAH PEMIMPIN YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DITENTANG?

Sebelum ini, jawapan mengenai persoalan: “ADAKAH SETIAP GOLONGAN MUSLIM YANG BERSENGKETA MASUK KE DALAM NERAKA” dijawab dalam penerangan mengenai tafsiran hadis:

إذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
“Apabila dua orang muslim bertembung dengan pedang mereka, maka pembunuh dan yang dibunuh di dalam neraka.”

Yang mana maksud hadis ini ialah bukanlah semua orang yang mengangkat pedang untuk memerangi seseorang muslim dikira berdosa. Hukum berdosa itu hanya membabitkan orang yang bersengketa tanpa alasan yang menepati syariat seperti dijelaskan sebelum ini. 

Sila rujuk:
http://nahimungkar.blogspot.com/2012/03/adakah-kebangkitan-rakyat-adalah-suatu.html?m=1
Atau:
http://www.facebook.com/note.php?note_id=376487815709319

 Dalam kesempatan ini pula saya ingin menjelaskan mengenai maksud hadis: Abu Walid atau nama sebenarnya adalah Ubadah bin Somit, melaporkan:

بَايَعْنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ في العُسْرِ واليُسْرِ، وَالمَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أنْ لاَ نُنازِعَ الأَمْرَ أهْلَهُ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى فِيهِ بُرْهَانٌ، وَعَلَى أنْ نَقُولَ بالحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ في اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ
“Kami pernah berakad setia kepada Rasulullah supaya tetap patuh dan taat kepada baginda, baik dalam keadaan senang ataupun susah, merasa lapang ataupun keberatan dan mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Kami juga berakad setia untuk tidak membantah kepemimpinan orang yang layak memimpin kecuali apabila kami melihat dengan jelas orang itu sudah kafir. Hal itu berdasarkan bukti-bukti daripada Allah padanya. Kami juga berjanji bercakap benar di mana sahaja kami berada tanpa rasa takut mengatakan yang hak, meskipun dicela oleh orang yang suka mencela.” (Sepakat riwayat).

A) PEMIMPIN YANG KAFIR ATAU PEMIMPIN YANG MELAKUKAN MAKSIAT?!
Maksud hadis di atas ialah Rasulullah SAW ingin melepaskan sekatan menghukumkan seseorang pemerintah sebagai kafir sebelum ia digulingkan dengan kekerasan. Ini kerana adakalanya pemerintah melakukan perbuatan kufur tetapi ia tidak dihukum sebagai kafir. Menghukumkan seseorang melakukan perbuatan kufur adalah lebih mudah daripada menghukum seseorang sebagai kafir. 

 Dalam Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi menyebut: “Maksud “kufur” di sini (dalam hadis tersebut) ialah “maksiat”.  Ungkapan “Hal itu berdasarkan bukti-bukti daripada Allah padanya” bererti kamu tahu ia adalah daripada agama Allah. Pengertian hadis ini ialah: “Janganlah kamu menentang pemerintah pada pemerintahan mereka dan kamu membangkang mereka melainkan kamu melihat kemungkaran yang secara nyata pada landasan Islam. Jika kamu melihatnya maka bantahlah mereka. Katakanlah kebenaran di mana sahaja kamu berada. Manalaka memberontak (mengangkat senjata) dan memerangi (membunuh) mereka, maka ia adalah haram mengikut ijmak ulama, sekalipun mereka adalah fasiq dan zalim. Telah nyata hadis-hadis dengan pengertian yang saya sebutkan. Ijma’ Ahli Sunnah mengatakan bahawa pemerintah tidak boleh dijatuhkan (dengan kekerasan) sekalipun ia fasiq.”

 Bukanlah suatu perkara rasional, syariat Islam yang adil menetapkan bahawa semua umat Islam mesti berkorban demi mengekalkan kerusi pemerintah yang zalim.

 Bukanlah suatu perkara yang rasional, Syariat Islam yang murni membenarkan umat Islam yang mulia dihina dan ditindas oleh suatu umat selama puluhan tahun kerana tidak harus menentang pemerintah selagimana ia muslim.

 Bukanlah suatu perkara yang rasional, Syariat Islam memerintahkan umatnya supaya jangan menghambakan diri kepada Allah dengan cara yang sebenarnya dari satu generasi sehingga generasi yang lain, malah hidup dalam suasana maksiat dan dosa besar, hanya dengan alasan “tidak boleh menentangkan pemerintah” yang telah melampau dalam melakukan jenayah dan kezaliman.
 Oleh sebab yang demikian, Iman al-Nawawi, Ibn Hajar dan ulama-ulama yang lain mentafsirkan kalimah “kufur” sebagai “maksiat”. Ini supaya objektif syariat yang pertama dapat dipelihara iaitu menjaga agama. Begitu juga dipelihara objektif-objektif syariat yang lain iaitu: menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga keturunan, sedangkan semua ini terabai di bawah pemerintahan yang pincang.   

 Dalam riwayat yang lain bagi hadis ini, benar-benar menjelaskan bahawa kalimah kufur di sini adalah bermaksud maksiat. 

1) Dalam Sahih Ibn Hibban, Abu Nahdr meriwayatkan bahawa Ubadah bin Shomit berkata: Rasulullah SAW bersabda:

اسْمَعْ وَأَطِعْ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ، وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ، وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَةً للهِ بَوَاحًَا
“Patuhlah dan taat ketika kamu susah, senang, keberatan, dan mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri, sekalipun mereka memakan harta kamu dan memukul belakang kamu, melainkan jika kamu maksiat terhadap Allah secara nyata.”

2) Dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan daripada Ubadah bin Shomit bahawa Rasulullah S.‘A.W bersabda: 

عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِى عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ وَلاَ تُنَازِعِ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ مَا لَمْ يَأْمُرُوكَ بِإِثْمٍ بَوَاحًا
“Hendaklah kamu tetap patuh dan taat kepada baginda, baik dalam keadaan susah ataupun susah, merasa lapang ataupun keberatan, dan kepentingan orang lain lebih diutamakan daripada kepentingan diri kamu. Dan janganlah kamu menentang kepemimpinan orang yang layak memimpin, sekalipun kamu mendapati kebenaran pada kamu, selagimana mereka tidak menyuruhkan kamu melakukan dosa yang nyata.”

 Riwayat-riwayat ini mentafsirkan kalimah “kafir” yang disebutkan dalam hadis sebelum ini sebagai maksiat dan dosa. Hal ini lebih hampir dengan objektif syariat.

 Menurut para ulama terdapat dua jenis “kufur” iaitu “kufur amali” dan “kufur i‘tiqadi”. Terdapat sebahagian orang yang melakukan amalan kufur tetapi ia masih beri‘tiqad bahawa syariat Allah adalah benar. Ia melakukan kesalahan disebabkan kelemahan dirinya. Ini merupakan “kufur amali” dan bukan “kufur i‘tiqadi”. Hal ini tidak menyebabkan ia terkeluar daripada Islam tetapi menjadikannya fasiq. Sementara orang menyanggah syariat Islam dengan beri‘tikqad bahawa peraturan manusia lebih baik daripada peraturan Allah dalam sesesuatu perkara, maka inilah suatu bahaya kerana ia menyebabkan terkeluar daripada Islam.

 Oleh sebab kita tidak dapati meneliti hati pemerintah, maka kita katakan bahawa memerintah dengan peraturan selain daripada syariat Allah adalah sekurang-kurangnya “kufur amali”, dan adakalanya menjadi “kufur i‘tiqadi”. Tetapi kita tidak boleh membuat ketetapan tanpa mengenal pasti.     

  Ini sebagaimana yang disebut oleh Ibn ‘Abbas dalam tafsir firman Allah SWT (yang bermaksud): “Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah (kerana mengingkarinya), maka mereka itulah orang-orang kafir.” (Surah al-Mai’dah: 44). Beliau mengatakan bahawa ia bukanlah kafir yang menyebabkan seseorang terkeluar daripada agama, tetapi kafir yang tidak menjadi seseorang sebagai kafir. (Riwayat al-Hakim).

 Maksud tersebut disokong dengan contoh daripada hadis-hadis yang lain:

1) Abdullah bin Mas‘ud meriwayatkan bahawa Nabi S.‘A.W bersabda:
سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتالُهُ كُفْرٌ
“Mencela seseorang muslim adalah fasiq dan membunuh adalah kufur.” (Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim)

Secara jelas, apabila seseorang muslim membunuh seseorang muslim, ia tidak menjadi kafir, tetapi ia adalah suatu maksiat yang besar.

2) Buraidah meriwayatkan bahawa Nabi S.‘A.W bersabda:
العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ
“Sempadan yang membezakan kita dengan mereka (orang kafir) ialah solat. Sesiapa yang meninggalkannya telah menjadi kafir.”

Menurut Imam al-Syafii, Abu Hanifah dan Malik: Ia adalah kufur yang tidak menjadikan seseorang sebagai kafir selagimana ia tidak menghalalkan perbuatan meninggalkan sembahyang. Adapun jika ia menghalakannya maka ia menjadi kafir pada i‘tiqadnya. Menurut Imam Ahmad pula: Ia menjadi kafir pada i‘tiqadnya dalam kedua-dua keadaan berpandukan lafaz mutlak pada hadis tersebut. Namun, pandangan jumhur ulama adalah sebaliknya.
 
3) Ibn Umar meriwayatkan bahawa beliau mendengar Rasulullah S.‘A.W bersabda:
مَنْ حَلَفَ بِغَيرِ اللهِ، فقد كَفَرَ أَوْ أشْرَكَ
“Sesiapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah kufur atau syirik.” (Sahih al-Tirmizi)
Para ulama telah mentafsirkan kufur atau syirik di sini menunjukkan penegasan, iaitu sesiapa yang bersumpah dengan selain Allah pada hakikatnya ia tidak menjadi kafir, tetapi ia melakukan perbuatan mungkar yang besar yang patut disifatkan sebagai kufur sekalipun ia tidak dihukum sebagai seorang kafir.  

Terdapat banyak lagi contoh-contoh seperti ini. Yang mana perkataan “kufur” yang disebutkan menunjukkan maksud yang sama pada hadis pemerintah. Hal ini menunjukkan bahawa pemerintah yang melakukan maksiat hendaklah ditentang supaya agama dapat dipelihara. Bahkan perkara inilah mesti menjadi keutamaan melebihi perkara lain dengan mengikut objektif syariat (maqasid syariah).

B) SEMUA JENIS PEMIMPIN ATAU PEMIMPIN YANG TIDAK LAYAK MEMIMPIN?!
Apakah yang dimaksudkan: “Kami juga berakad setia untuk tidak membantah kepemimpinan orang yang layak memimpin” Hadis tersebut tidak mengatakan: “Kami juga berakad setia untuk tidak membantah kepemimpinan orang yang memimpin.” Jadi dapat difahami di sini, bukanlah dilarangan menentang semua pemerintah tetapi dilarang menentang orang yang layak memerintah. Justeru orang yang merampas kuasa, menyeleweng dan menipu bukanlah orang yang layak untuk memimpin.
 
Orang layak memimpin hendaklah menepati syarat kepimpinan dan menunaikan kewajipan pemerintah muslim. Perkara ini disokong dengan firman Allah SWT (yang bermaksud): “Dan (ingatlah), ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa Kalimah (suruhan dan larangan), maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakannya. (Setelah itu) Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku melantikmu menjadi Imam (Pemimpin ikutan) bagi umat manusia”. Nabi Ibrahim pun memohon dengan berkata: “(Ya Tuhanku!) Jadikanlah juga (apalah jua kiranya) dari keturunanku (pemimpin-pemimpin ikutan)”. Allah berfirman: “(Permohonanmu diterima, tetapi) janjiKu ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim.” (Surah al-Baqarah: 124).  Jadi orang yang menyeleweng dan zalim tidak akan mendapati “janji Allah” tersebut, iaitu ia tidak layak memimpin, sekalipun ia muslim.

Semua ini selari dengan objektif syariat dan merealisasikan keadilan, rahmat, amanah dan kuasa yang benar. Dan semua ini adalah perkara prinsip dalam syariat Islam.

C) KEMUNGKARAN YANG TERSEMBUNYI ATAU YANG NYATA?!
Hadis di atas menyatakan “…kecuali apabila kami melihat dengan jelas orang itu sudah kafir (melakukan maksiat secara nyata).” Tidaklah menghiraukan kita maksiat yang dilakukan oleh pemimpin secara tersembunyi kerana kita tidak diharuskan mengintip. Adapun maksiat yang nyata, ia amatlah bahaya. Malah lebih teruk lagi mereka yang menyebarkan dan mengalakkan perbuatan maksiat. Contohnya, memberikan anugerah kepada sasterawan yang menyanggah prinsip agama, hadiah untuk artis yang mendedahkan aurat, mengembangkan amalan riba dan lain-lain.          

Dalam hal ini, sewajarnya difahami bahawa membantah dan menentang pemerintah dengan cara bersuara secara lantang dan mengadakan perhimpunan aman bukanlah suatu pemberontak bersenjata yang dilarang dan dibahaskan seperti yang terdapat dalam kitab-kitab feqah. Ini berpandukan dua sebab:

Pertama: Ia adalah suatu tuntutan perubahan secara aman. Manakala hadis-hadis yang melarang menentang pemerintah adalah mengenai penentangan dan pemberontakan bersenjata.

Kedua: Hadis-hadis dan hukum-hakam feqah yang dibahaskan adalah mengenai pemerintah yang mendapat kuasa secara sah, iaitu melalui pilihan rakyat tanpa paksaan dan penyelewengan.      

Semoga hasil daripada perbahasan ini kita dapat memikirkan mengenai: ADAKAH KEBANGKITAN RAKYAT ADALAH SUATU FITNAH DAN KEKACAUAN?! Sesungguhnya agama bukanlah alat untuk pemerintah menindas rakyat, dan agama juga bukanlah penghalang bagi seseorang untuk menuntut kebebasan, keadilan dan kehidupan yang mulia.

Tuesday, March 27, 2012

ADAKAH KEBANGKITAN RAKYAT ADALAH SUATU FITNAH DAN KEKACAUAN?!

Golongan Pertama: Penyokong parti pemerintah yang zalim dan menindas rakyat. Mereka mempunyai kepentingan peribadi daripada kezaliman, kecurian dan rompakan. Mereka
berpendapat gejala itu harus dibiarkan, jika disekat akan tercetuslah fitnah.
Sekalipun menggadaikan nyawa seseorang, tidak perlulah dihiraukan. Tidak perlu
mencetuskan kekacauan. Biarkan sahaja situasi semasa berterusan.

Golongan ini dipelopori oleh media dusta yang mempertahankan pihak pemerintah. Kemungkinan dipergunakan ulama jahat, golongan intelek upahan, golongan belia yang
berpeleseran untuk menyokong pandangan mereka.

Golongan Kedua: Orang yang lemah dari kalangan rakyat
jelata. Mereka ingin hidup aman dan selesa, sekalipun dalam keadaan hina.
Mereka tidak memiliki aspirasi yang tinggi. Mereka hanya berpada dengan sesuap
dua makanan. Dan hanya melihat masa depan yang dekat. Mereka mengambil sikap
berkecuali dan tidak mempedulikan senario politik yang berlaku. Merekalah yang
dimaksudkan dalam sabda Rasulullah SAW:

لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً تَقُولُونَ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا

“Janganlah kamu menjadi “immaah” (pak turut), iaitu kamu mengatakan jika orang baik, maka akupun baik; jika orang zalimku, maka aku juga zalim. Tetapi tetapkanlah pada diri kalian jika manusia baik, aku juga baik; jika mereka jahat, maka janganlah kamu zalim.” (Daripada Huzaifah: Sunan al-Tirmizi)

Golongan ini hanya memerhatikan orang yang memperjuangkan kebenaran tanpa menyertai perjuangan mereka. Jika mereka berjaya, maka golongan ini turut bergembira dan memujinya.
Jika mereka gagal, golongan ini mengatakan: Bukankah kami katakan jangan timbulkan kekacauan dan cetuskan fitnah!.

Golongan ini bukanlah munafik, tetapi pengecut dan hanya mengikut-ikut. Mereka ingin persengketaan ditenteramkan dan dihentikan supaya usaha mereka mencari sesuap nasi dapat
diteruskan. Justeru mendapati ungkapan fitnah dapat dijadikan alasan yang mudah
dan lunak disebut.

Golongan Ketiga: Mereka melihat jika dua golongan muslimin bertentangan ia adalah fitnah yang mesti dihindari. Menentang pemerintah tidak harus selagimana mereka menunaikan
solat atau tidak melakukan kekufuran yang nyata.

Golongan ini menggunakan hujah dengan beberapa hadis dengan tafsiran yang salah. Antaranya
sabda Nabi SAW:

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ

“Apabila dua orang muslim bertembung dengan pedang mereka, maka
pembunuh dan yang dibunuh di dalam neraka.” Seorang lelaki berkata: “Memang
benar bagi pembunuh, bagaimana.pula dengan orang yang dibunuh?” Sabda Baginda:
“Ia bersungguh-sungguh ingin membunuh lawannya.” (Daripada Abu Bakrah: Sahih al-Bukhari)

Persoalan daripada hadis ini ialah adakah setiap pertembungan dan persengketaan antara golongan muslimin, maka semua pihak akan masuk neraka? Ataupun terdapat pengecualian dalam hal ini atau pengkhususan.

Adakah apabila seseorang melakukan kezaliman, ingin mencuri dan merompak harta seseorang atau harta keluarganya, maka ia mesti menyerah diri dan menyerahkan hartanya.
Bukankah Nabi SAW bersabda:

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قتِلَ دُونَ دِينهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

“Sesiapa yang dibunuh kerana mempertahankan hartanya, ia adalah syahid. Sesiapa yang dibunuh kerana mempertahankan darahnya, ia adalah syahid.
Sesiapa yang dibunuh kerana mempertahankan agamanya, ia adalah syahid. Sesiapa
yang dibunuh kerana mempertahankan keluarganya, ia adalah syahid.” (Daripada Amr bin Nufail: Sunan Abu Daud dan Sunan al-Tirmizi)

Jadi bagaimana pula pemerintah yang mencuri harta rakyat, mencabul hak rakyat, dan menzalimi rakyat?

Adakah muslim yang mempertahankan, membela dan memperjuangkan haknya, hak anaknya, hak keluarganya dan hak rakyat, sama seperti muslim yang mencuri, merompak dan zalim?

Adakah muslim yang berilmu dan beradab yang keluar menyatakan kebenaran dan menuntut hak, sama seperti "samseng profesional"?

Rentetan itu, adakah jika dua orang muslim yang bertarung pedang, kedua-dua pihak adalah sama?

Dalam menerangkan hadis tersebut Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fath Bari dan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan bahawa ancaman dalam hadith tersebut ditujukan kepada orang yang bertarung tanpa alasan yang diharuskan, malah ia hanya ingin
kuasa.

Jadi bukankah terdapat alasan yang diharuskan bagi yang orang menuntut hak yang diiktiraf
tetapi dirampas.

Menurut Imam al-Thabari pula, jika orang-orang muslim wajib lari dengan berdiam diri di
rumah dan menyimpan pedang ketika setiap kali berlaku pertentangan antara
mereka, maka hukum hudud tidak patut dilaksankan, kebatilan tidak ditewaskan,
dan orang fasik akan mendapat peluang untuk melakukan perkara haram seperti
merampas harta, menumpahkan darah dan melakukan pencabulan. Ketika itu,
golongan fasik memerangi golongan muslimin, maka golongan muslimin akan
mengangkat tangan berserah diri kepada mereka. Sebabnya, golongan muslimin
berkata: Ini adalah fitnah dan kami dilarang daripada bertarung dan hal ini
bercanggah dengan perintah supaya membimbing orang yang bodoh. (Fath al-Bari)

Dalam sebuah riwayat yang dikemukakan oleh al-Bazzar, sabda Rasulullah SAW: “Jika kamu
berbunuh-bunuhan dengan sebab perkara dunia, maka orang yang membunuh dan orang
yang terbunuh di dalam neraka.” Imam al-Qurthubi memberi komentar mengenai
hadith ini: Hadith ini menerangkan bahawa jika pertarungan berlaku dengan sebab
kejahilan seperti inginkan dunia dan mengikut nafsu, maka inilah yang
dimaksudkan daripada sabda baginda: “Orang yang membunuh dan orang yang
terbunuh di dalam neraka.” (Fath al-Bari)

Monday, May 30, 2011

Reformasi Politik Suatu Kewajipan Agama

Reformasi Politik Suatu Kewajipan Agama
(Fatwa Syaikh Yusuf al-Qaradhawi)

Edisi Kemaskini

Soalan:
Sebagaimana lumrah diketahui bahawa mencegah kemungkaran adalah suatu kewajiban agama yang mesti dilaksanakan berdasarkan tiga tahap keupayaan. Cuma akhir-akhir ini ramai kalangan yang membicarakan tentang kemunkaran politik. Ramai yang menimbulkan soal korupsi politik atau politik wang. Adakah kemungkaran politik termasuk dalan jenis kemungkaran yang wajib ditentang? Mungkinkah yang dimaksudkan dalam hal ini ialah kemungkaran biasa seperti zina dan kejahatan minum arak? Apakah hukum orang yang berdiam diri terhadap kemungkaran politik seperti di atas?

Jawapan:
Dengan nama Allah, segala puji pujian untuk Allah. Selawat dan salam untuk Rasulullah.

Sebenarnya ruang-lingkup kemungkaran melebar sehingga mencakup banyak isu yang dianggap oleh orang sekarang sebagai isu politik. Perkataan mungkar memang bersifat umum; merangkum segala jenis kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat. Terdapat dalam al-Quran dan Hadith penjelasan panjang lebar yang menggerunkan orang ramai tentang (hukuman Allah terhadap) sikap pasif dan duduk berdiam diri tanpa melakukan usaha membasmi kemungkaran tersebut.

Menurut Dr Yusuf al-Qaradhawi:

Penjelasan al-Quran dan hadith yang mengungkapkan tentang hukuman dan balasan terhadap golongan yang tidak bingkas menentang kemungkaran atau bersikap apathetic terhadap gejala kezaliman adalah sangat keras dan menggerunkan setiap orang yang mempunyai hati yang hidup dan mempunyai sebesar biji saga keimanan.

Al-Quran menegaskan:
لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79)
Maksudnya:
78. Orang-orang kafir Yahudi dari Bani Israil telah dilaknat (di dalam Kitab-kitab Zabur dan Injil) melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam;justeru mereka menderhaka dan selalu menceroboh.
79. Mereka sering bersikap tidak melarang (satu sama lain) melakukan perbuatan yang mungkar. Sesungguhnya amat buruk sekali perbuatan yang mereka lakukan itu. (Surah al-Maidah:78-79)

Rasulullah S.‘A.W bersabda:
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ
“Siapa jua daripada kamu yang melihat kemungkaran maka dia hendaklah mengubah (mencegahnya) dengan tangan (atau kuasa)nya. Kalau tidak mampu maka dengan lidah (atau tulisan)nya. Kalau tidak berdaya juga maka dengan hati (perasaan)nya. Namun yang akhir ini adalah selemah-lemah iman.” (Riwayat Muslim dan lain-lain daripada Abu Sa’id al-Khudri)

Sebenarnya adalah suatu kesilapan besar mengangap bahawa kemungkaran itu hanya berkisar sekitar perbuatan berzina, minum arak dan yang sepertinya. Pada hakikatnya menjatuhkan maruah umat atau bangsa adalah satu kemungkaran. Menipu dalam pilihanraya adalah suatu kemunkaran yang serius. Enggan menampilkan kewajipan kesaksian dalam pilihanraya adalah suatu kemungkaran besar kerana tindakan itu adalah perbuatan menyembunyikan syahadah (kesaksian) di samping meletakkan tanggungjawab kepada orang yang salah. Ini pun merupakan kemungkaran yang berat. Membolot harta awam suatu kemungkaran yang besar. Menyorok dan memonopoli barangan keperluan asas orang ramai demi kepentingan individu tertentu adalah suatu kejahatan yang berat. Menangkap orang yang tidak dihukum bersalah oleh mana-mana mahkamah yang berintegriti suatu dosa besar. Menyiksa orang tertuduh dalam tahanan (untuk mengaku bersalah) suatu dosa besar. Menumbuk rusuk atau menerima pemberian rasuah atau menjadi orang tengah untuk itu adalah suatu dosa berat. Mengampu pemerintah yang memerintah dengan fahaman kebatilan serta menjadi juak-juak penyokongnya di samping memihak dan bersetiakawan dengan musuh Allah dan musuh orang beriman - dengan membelakangkan kepentingan orang-orang mukmin - adalah suatu kejahatan yang besar.

Demikianlah ruang lingkup kejahatan dan kemungkaran itu semakin melebar dan melebar sehingga merangkumi apa yang dianggap oleh rakyat sebagai teras politik atau kancah siasah itu sendiri. Jadi dalam hal ini adakah seorang muslim yang berpegang kuat dengan agamanya di samping prihatin mencari keredhaan tuhannya boleh duduk berdiam diri sahaja? Atau lari meninggalkan medan perjuangan untuk membasmi kemungkaran dan kejahatan-kejahatan lain sepertinya kerana sikap bacul atau sifat tamak untuk mendapat habuan daripada penguasa atau berpada dengan sikap play save; dan diam seribu bahasa untuk menyelamatkan diri sendiri semata-mata?

Sikap lembek seperti ini kalau berleluasa menjadi amalan mereka nescaya bermakna bahawa misi mereka di dunia ini sudah berakhir. Malah itu bermakna mereka telah memusnahkan diri mereka sendiri. Ini kerana mereka telah berubah sikap dan jati diri dan tidak lagi menjadi sebaik-baik umat seperti yang diungkapkan oleh Allah SWT:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
Maksudnya: “Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk kepentingan umat manusia (seluruhnya). Ini (kerana) kamu (sentiasa) menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah segala kemunkaran serta kamu beriman kepada Allah.” (Surah Ali Imran:110)

Sebab itu tidak hairanlah kalau kita mendengar peringatan Nabi kepada umat baginda agar tidak bersikap lembek seperti itu. Baginda pernah bersabda:

إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي تُهَابُ أن تَقُولَ لِلظَّالِمِ يَا ظَالِم فَقَدْ تُوُدِّعَ مِنْهُمْ
“Kalau kalian melihat umatku sudah gentar untuk mengatakan kepada pemerintah yang zalim itu wahai penzalim maka ertinya mereka telah mula berjinak-jinak dengannya.” (Riwayat Ahmad bin Hanbal daripada Abdullah bin ‘Amr). Ertinya mereka sudah kehilangan keabsahan untuk wujud dan hadir di dunia ini.

Setiap orang Islam dituntut – berdasarkan keimanan mereka - agar tidak duduk berdiam diri menjadi penuntun pasif kepada kemungkaran. Tidak kira apa pun bentuk kemunkaran itu; sama ada kemungkaran politik, ekonomi, budaya atau sosial namun mereka harus tampil menentang dan merubahnya dengan tangan atau kuasa kalau mereka mampu, atau dengan lidah dan penulisan. Sekiranya mereka tidak berdaya juga maka barulah mereka beralih kepada perintgkat yang terakhir iaitu dengan hati; iaitu tahap yang dianggap oleh hadith di atas tadi sebagai selemah-lemah iman.

Meskipun perubahan dengan hati ini dianggap selemah iman oleh Rasulullah namun ia tetap merupakan suatu usaha perubahan. Pada tahap berkenaan ada usaha penggembelingan hati, perasaan, pemikiran untuk menolak kemungkaran pelaksana dan pendokong bagi kemungkaran tersebut. Jadi “mengubah dengan hati” ini bukan sekadar tahap pengubahan yang pasif dan negatife semata-mata. Sebab kalau ia hanya merangkum sikap pasif sahaja tentulah hadith tidak akan mengatakannya sebagai peringkat taghyir (mengubah).

Penggembelingan semangat, kesedaran dan hati nurani yang berterusan ini sudah pasti akan sampai kepada titik puncak dalam bentuk suatu tindakan yang positif atau suatu kebangkitan dan revolusi menyeluruh terhadap kemungkaran yang mungkin membawa akibat yang fatal secara total. Ini adalah kerana tekanan yang berterusan pasti akan menghasilkan ledakan; selaras dengan sunnah Allah dalam khalayak makhluk yang dijadikanNya.

Seterusnya kalau dalam hadith terdahulu menyebutkan penggembelingan kesedaran dan hati nurani sebagai usaha mengubah dnegan hati, namun dalam hadith yang lain fenomena ini diberi nama sebagai jihad dengan hati dan diangap sebagai darjat jihad yang paling akhir dan juga sebagai petanda akhir adanya keimanan atau darjat iman yang paling lemah. Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Mas’ud sebuah hadith marfu’ seperti berikut:

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ
“Setiap Nabi yang diutus Allah kepada umat silam sebelumku semuanya mempunyai para pembantu dan para sahabat dari kalangan umat berkenaan yang menurut jejak langkah mereka dan melaksanakan arahan perintah mereka. Namun selepas generasi tersebut tampil generasi baru yang mengatakan perkara yang tidakkan pun mereka kotakan malah melakukan perkara yang tidak pula diperintahkan. Maka sesiapa jua yang berjihad menghadapi mereka dengan tangan (kuasa) dia adalah seorang mukmin. Siapa yang berjihad menghadapi mereka dengan lidah (media) dia adalah mukmin. Siapa yang berjuang menentang mereka dengan hati dia adalah seorang mukmin. Tapi selepas itu tidak ada lagi benih iman walau sebesar biji saga.”

Antara Individu dan Masyarakat
Kadang-kadang orang seorang tidak berdaya untuk menentang kemungkaran khasnya apabila musibah kemungkaran itu telah membesar dan membiak sedemikian rupa; justeru pelakunya adalah orang yang gagah atau para pemerintah sendiri. Iaitu orang yang sepatutnya menjadi orang yang pertama berkewajipan menumpaskannya. Bukan orang yang pertama melakukannya atau melindungi perbuatan jahat tersebut. Keadaan ini seperti yang disifatkan oleh simpulan bahasa berikut:
حَامِيْهَا حَرَامِيهَا
“Harapkan pagar pagar makan padi”


Atau seperti yang diungkapkan oleh serangkap syair berikut:

وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها ذئاب؟
“Pengembala kambing penghalau serigala (dari membahamnya). Apa pula jadinya seandainya penggembala bertukar menjadi serigala.”

Pada peringkat ini berkerjasama membasmi kemungkaran- tidak syak lagi - menjadi suatu kewajipan. Justeru ia adalah suatu bentuk kerjasama untuk tujuan kebajikan dan taqwa. Kerjasama ini boleh dilaksanakan melalui amal jama’i dalam wadah persatuan, parti, pertubuhan dan lain-lain saluran yang terbuka. Perkara seperti ini menjadi suatu kemestian agama dan tuntutan realiti hidup!

Sumber teks Bahasa Arab: Laman Web Syeikh Yusuf al-Qaradhawi
Sumber teks terjemahan (Al-Fadhil Ustaz Abdul Ghani Samsudin): Laman Web Shura

Tuesday, March 1, 2011

Penyampai bukan penghukum, penentang kezaliman bukan pengganas, pembela kebenaran bukan pengkhianat

PENYAMPAI BUKAN PENGHUKUM

Orang yang mendedahkan kezaliman termasuk dalam kategori orang yang dikasihi Allah SWT:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

Allah tidak suka kepada perkataan-perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus-terang (untuk mendedahkan kejahatan orang); kecuali oleh orang yang dianiayakan. Dan (ingatlah) Allah sentiasa Mendengar, lagi Maha Mengetahui. (Surah al-Nisa’, 4: 148)

PENENTANG KEZALIMAN BUKAN PENGGANAS
Menuntut keadilan adalah kewajipan pertama sebelum taklif (tugasan) syariat yang lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ وَزَكَاتِهِ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيَقْعُدُ فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

Dari Abu Hurairah RA berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 'Tahukah kalian siapakah orang yang muflis (bangkrup) itu? Para sahabat menjawab, 'Orang yang muflis (bangkrup) di antara kami adalah orang yang tidak punya memiliki dirham dan tidak memiliki harta.' Rasulullah SAW bersabda, 'Orang yang muflis (bangkrup) dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan (pahala) melaksanakan salat, menjalankan puasa dan menunaikan zakat, namun ia juga datang (membawa dosa) dengan mencela orang ini, menuduh orang ini, memakan harta orang ini dan menumpahkan darah orang ini serta memukul orang ini. Maka ia dikenakan hukuman balas dengan diambil kebaikannya dan diberikan kepada orang-orang lain. Dan jika kebaikannya habis sebelum selesai hukumannya, diambillah keburukan dosa-dosa mereka, lalu dicampakkan padanya dan ia dilemparkan ke dalam neraka. (HR. Muslim, Tirmudzi & Ahmad)

PEMBELA KEBENARAN BUKAN PENGKHIANAT

Orang yang berjuang mempertahankan hak adalah mulia:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

Diriwayatkan daripada Sa'id bin Zaid, katanya: "Saya pernah mendengar Rasulullah berkata, 'Orang yang mati syahid termasuk orang yang terkorban apabila mempertahankan harta miliknya, orang yang terkorban kerana mempertahankan dirinya daripada dibunuh oleh orang lain, orang yang terkorban kerana menjaga agamanya, dan akhir sekali, orang yang mati dibunuh kerana membela maruah ahli keluarga juga mati syahid.'" (Dilaporkan oleh Abu al-A’war, nama sebenarnya Sa'id bin Zaid bin ‘Amru bin Nufail. Direkodkan oleh Abu Daud dan al-Tirmizi. Al-Tirmizi menjelaskan, hadis ini dinilai Hasan Sahih)

Wednesday, September 23, 2009

Pejuang Kebenaran Bukan Pengkhianat

Keazaman pejuang tidak sepatutnya luntur dan padam. Allah SWT berfirman:

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

“Dan berapa banyak dari Nabi-nabi (dahulu) telah berperang dengan disertai oleh ramai orang-orang yang taat kepada Allah, maka mereka tidak merasa lemah semangat akan apa yang telah menimpa mereka pada jalan (ugama) Allah dan mereka juga tidak lemah tenaga dan tidak pula mahu tunduk (kepada musuh). Dan (ingatlah), Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar.” (Surah Ali-Imran: Ayat 146)

Sewaktu orang lain gementar lutut dan kecut menghadapi tirani, serta mengikut kehendak penguasa yang zalim, seseorang muslim mestilah menunjukkan keberanian. Benarlah sabda Rasulullah SAW diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr:

إِذَا رَأَيْتُمْ أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ، أَنْ تَقُولَ لَهُ: إِنَّكَ أَنْتَ ظَالِمٌ، فَقَدْ تُوُدِّعَ مِنْهُمْ

“Jika anda melihat umatku takut untuk mengatakan kepada orang yang zalim, ‘Engkau zalim! Maka tiada lagi kebaikan dan keberkatan pada mereka.” (Musnad Imam Ahmad).

Rasulullah s.‘a.w pernah mengingatkan tentang cabaran-cabaran di dalam perjalanan yang panjang itu, dengan liku-liku bahaya terutama peringkat akhir zaman:

شَمِّرُوْا فَإِنَّ الأَمْرَ جِدٌّ، وَتَأَهَّبُوْا فَإِنَّ الرَّحِيْلَ قَرِيْبٌ، وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ السَّفَرَ بَعِيْدٌ، وَخَفِّفُوْا أَثْقَالَكُمْ، فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ عَقَبَة كَؤُوْدًا، لاَ يَقْطَعُهَا إِلاَّ الْمُخَفِّفُوْنَ، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أُمُوْرًا شِدَاداً وَأَهْوَالاً عِظَاماً وَزَمَاناً صَعْباً، تَتَمَلَّكُ فِيْهِ الظَّلَمَةُ، وَتَتَصَدَّرُ فِيْهِ الْفَسَقَةُ، فَيُضْطَهَدُ الآمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ، وَيُضَامُوْنَ النَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَأَعِدُّوْا لِذَلِكَ الإِيْمَانَ، وَعَضُّوْا عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِذِ وَالْجَؤُوْا إِلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَأَكْرِهُوْا عَلَيْهِ النُّفُوْسَ وَاصْبِرُوْا عَلَى الضَّرَّاءِ تَفْضُوْا إِلَى النَّعِيْمِ الدَّائِمِ

“Bersiap sedialah kerana urusan ini adalah serius. Bersiap sedialah kerana saat berpindah sudah hampir. Sediakanlah bekalan kerana perjalanan amat jauh, kurangkan bebanan yang dibawa kerana di hadapan kamu terdapat beberapa halangan yang menyulitkan. Tidak akan berjaya merentasi perjalanan ini melainkan orang yang tangkas langkahnya. Wahai manusia, sesungguhnya menjelang hari Qiamat akan berlaku suasana gawat, bencana besar, dan keadaan serba sulit. Pada waktu itu golongan zalim berkuasa, golongan fasik mempunyai kedudukan penting, sedangkan golongan yang mengajak ke arah ma’ruf ditindas manakala golongan yang melarang kemungkaran ditekan. Hendaklah kalian bersiap sedia bagi menghadapi hal itu semua dengan bekalan iman. Berpegang dan berpautlah (kepada keimanan) dengan sekuat-kuatnya. Perbanyakkanlah amal soleh, paksakan diri mentaatinya. Bersikap sabarlah kalian menghadapi bencana kesusahan ini nescaya kalian akan mendapat nikmat yang berkekalan (syurga).” (Futuhat al-Makkiyyah).

Dalam sebuah hadith Rasulullah s.‘a.w menyatakan tentang bekalan yang sepatutnya dipersiapkan dalam perjalanan hidup menuju destinasi terakhir iaitu hari akhirat. Yang mana ia juga menjadi suatu cabaran untuk melakukannya. Sabda Baginda kepada Abu Zar:

لَوْ أَرَدْتَ سَفَرًا أَعْدَدْتَ لَهُ عُدَّةً؟ قَالَ: نَعَمْ؛ قَالَ: فَكَيْفَ سَفَرُ طَرِيْقِ اْلقِيَامَةِ، أَلاَ أُنَبِّئُكَ يَا أَبَا ذَرٍّ بِمَا يَنْفَعُكَ ذَلِكَ الْيَوْمِ؟ قَالَ: بَلَى بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي؛ قَالَ: صُمْ يَوْماً شَدِيْدَ الْحَرِّ لِيَوْمِ النُّشُوْرِ، وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ لِوَحْشَةِ القُبُوْرِ وَحَجَّ حَجَّةً لِعَظَائِمِ الأُمُوْرِ، وَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ عَلَى مِسْكِيْنٍ أَوْ كَلِمَةِ حَقٍّ تَقُوْلُهَا أَوْ كَلِمَةِ شَرٍّ تَسْكُتُ عَنْهَا

“Sekiranya engkau ingin mengembara adakah kamu menyiapkan bekalan?” Jawab Abu Zar: “Ya.” Sabda Nabi SAW: Bagaimana dengan mengembara menuju hari Qiamat, wahai Abu Zar mahukah kamu, aku beritahukan perkara yang memanfaatkan kamu pada hari itu? Jawab beliau: Bahkan mahu wahai Rasulullah, demi ayat dan ibuku. Sabda Nabi s.‘a.w:
- Berpuasalah pada hari panas terik demi menghadapi hari kebangkitan.
- Sembahyanglah dua rakaat di tengah malam yang gelap demi menghadapi kesepian kubur.
- Tunaikanlah haji demi menghadapi cabaran-cabaran besar.
- Hulurkanlah sedekah untuk orang miskin.
- Ungkapkanlah kalimah yang benar.
- Diamlah dari menuturkan kalimah yang tercela.
(Riwayat dikemukakan oleh Ibn Abi Dunya).

Golongan Yang Tidak Dapat Melihat Allah
Sabda Rasulullah s.‘a.w sebagaimana diriwayatkan daripada Abu Hurairah RA:

ثَلاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَلاَ يَنْظُرُ إلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا، فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ

“Tiga golongan, Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan membersihkan mereka (dari dosa), dan mereka pula akan dikenakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya:
- Seseorang yang menahan lebihan air yang dimilikinya daripada diberikan kepada orang yang bermusafir.
- Seseorang yang bersumpah palsu untuk menjual sesuatu barang selepas waktu Asar.
- Seseorang yang berakad setia dengan seorang pemimpin, jika pemimpin itu memberikan (perkara yang ia mahu), ia setia, jika pemimpin itu tidak memberikan (perkara yang ia mahu), ia tidak setia.

Ditegaskan bersumpah bohong sesudah sembahyang Asar kerana ia adalah waktu yang mulia. Orang-orang yang beragama memuliakan waktu ini dan mereka tidak akan berbohong atau menyatakan sumpah palsu dalam waktu ini. Waktu tersebut para malaikat berhimpun, malaikat malam dengan malaikat siang bersilih ganti, serta amalan diangkat dan dibentangkan kepada Allah SWT.

Tiga golongan yang disebutkan di dalam hadis ini, mereka mengabai sifat ihsan, jujur, amanah dan setia. Termasuk dalam golongan yang tidak dipandang Allah SWT pada hari Kiamat ialah orang yang memberikan kesetiaan kepada pemimpin hanya untuk suatu kepentingan diri dan habuan dunia semata-mata. Ia tidak memandang kepada kepentingan agamanya. Oleh kerana ia tidak mempedulikan agamanya, maka sebagai balasannya Allah SWT juga tidak akan mempedulikannya pada hari Akhirat.